Atbalsta un izaugsmes vieta Latvijas luterāņu 

draudžu jauniešiem

 
Augšana

Veidojam dažādus personīgās un garīgās izaugsmes pasākumus: izbraucienus, tikšanās, lekcijas, seminārus u.c. jauktās un privātās grupās, gan arī individuāli

Savienošana

Palīdzēsim tev atrast draudzi, kurā vari iesaistīties, pievienoties un piedāvāt savu palīdzību (talantus, spējas, idejas u.c.)

Iedrošinājums

Ja tev ir nolaidušās rokas, esi noguris vai kādi citādi tev ir vajadzīgs iedrošinājums - droši sazinies ar mums!

Pārstāvniecība

Pārstāvēsim tevi vai tavu kalpošanu sarunās ar mācītājiem, draudžu galvām un vadību 

Atbalsts

Mēs varam atbalstīt tavu ideju vai jauniešu kalpošanu finansiāli, emocionāli, praktiski un ar dažādiem citiem resursiem

transparent-logo-frame-animation.gif

Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; un tas spīd visiem, kas ir namā.

Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.”

 

Mt. 5:14-16