top of page
Blobs-for-top-of-the-page-2.jpg

Latvijā šobrīd ir 20 aktīvas luterāņu jauniešu kalpošanas

Kopīga sadraudze, jauni draugi un vērtīgas aktivitātes.

Iepazīsties un atrodi sev tuvāko jauniešu kalpošanu!

Jauniešu kapošanu stāsti
Latvijas aktīvo jauniešu kalpošanu stāsti
Rigas sv Jana baznica.jpg

Katru svētdienu plkst. 13.00 nākam kopā, lai lasītu, runātos, ēstu un stiprinātos.

Rigas pavila draudze.jpg

Mēs savos vakaros studējam Bībeli, pārrunājam visdažādākās tēmas, aicinām viesus, spēlējam spēles un priecājamies savā pulkā uzņemt jaunus cilvēkus!

117302333_3314988571855486_7286828620773

Tā kā Daugavpilī ir "multireliģiska" vide, mūsu jauniešu vakari sanāca ekumēniski. Katru reizi piedalījās ap 10-12 jauniešu.

Rigas Martina draudze.jpg

Jauniešu vakari norit neformālā gaisotnē ar sarunām, lūgšanām un slavas dziesmām ģitāras, klavieru vai pat saksafona pavadījumā. Tie tiek organizēti vienu reizi mēnesī.

Neretas draudze.jpg

Papildus nodarbībām jaunieši aktīvi iesaistās draudzes dzīvē - ik gadu piedalās labdarības piparkūku cepšanā, kalpo draudzē ar saviem muzikālajiem talantiem u.t.t.

Straupes draudze.jpg

Jaunieši pievienojas ne tikai no Straupes vien, bet arī no blakus pagastiem un pilsētām. Vienmēr ir prieks redzēt jaunas sejas.

Baldones evaņģēliski luteriskā draudze

Kopā sanākam katru piekdienas vakaru, pārrunājot dažādus sabiedrībā aktuālus tematus, nododoties Bībeles studijām, kā arī vienkārši labi pavadot laiku.

Rigas Vecas Gertrudes baznica.jpg

Dieva darbs pie mums tiešām ir jūtams. Ne tikai priecīgajos brīžos - slavējot uzvarās, bet arī pie katras asaras, vētras un sāpošas sirds.

Rujienas Sv. Bertula draudze 2.jpg

Draudzes jaunieši labprāt dodas uz citu organizētiem jauniešu pasākumiem (pāris reizes gadā), piemēram, History Makers konferences.

Saldus Kristigie Jauniesi piparkuku ceps

Jaunieši, kuriem patīk smieties, spēlēt galdaspēles, draudzēties un kopā piedzīvot Dievu.

Rigas jezus draudzes janiesi.jpg

Jaunieši ir liecinieki tam, cik ļoti izmainās dzīve, to pilnībā uzticot Jēzum. Neatņemama jauniešu dzīves sastāvdaļa ir sadraudzība, kas notiek arī ārpus jauniešu vakariem.

Purple box.jpg
?
Un kur ir manas draudzes stāsts?

Padod mums ziņu, ja vēlies pastāstīt par aktīvo kalpošanu savā draudzē!

Mengele bazniica_2011 (6)-2.jpg

Šobrīd luterāņu draudzēm ir visplašākais tīkls Latvijā, ar lielāko draudžu skaitu - 288 draudzes, taču no šīm draudzēm tikai ~20 draudzēs šobrīd notiek jauniešu kalpošana.

Lai arī jauniešu kalpošanu šobrīd nav daudz, aktīvās aug un aicina atsaukties ikvienu, kurš vēlas pievienoties kristīgajai ģimenei, saņemt atbalstu, jaunus draugus un ir gatavs kalpot Dievam un sev tuvākajiem.

bottom of page