Blobs-for-top-of-the-page-2.jpg

Latvijā šobrīd ir 20 aktīvas luterāņu jauniešu kalpošanas

Kopīga sadraudze, jauni draugi un vērtīgas aktivitātes.

Iepazīsties un atrodi sev tuvāko jauniešu kalpošanu!

 
 
Latvijas aktīvo jauniešu kalpošanu stāsti

Katru svētdienu plkst. 13.00 nākam kopā, lai lasītu, runātos, ēstu un stiprinātos.

Mēs savos vakaros studējam Bībeli, pārrunājam visdažādākās tēmas, aicinām viesus, spēlējam spēles un priecājamies savā pulkā uzņemt jaunus cilvēkus!

Tā kā Daugavpilī ir "multireliģiska" vide, mūsu jauniešu vakari sanāca ekumēniski. Katru reizi piedalījās ap 10-12 jauniešu.

Jauniešu vakari norit neformālā gaisotnē ar sarunām, lūgšanām un slavas dziesmām ģitāras, klavieru vai pat saksafona pavadījumā. Tie tiek organizēti vienu reizi mēnesī.

Papildus nodarbībām jaunieši aktīvi iesaistās draudzes dzīvē - ik gadu piedalās labdarības piparkūku cepšanā, kalpo draudzē ar saviem muzikālajiem talantiem u.t.t.

Jaunieši pievienojas ne tikai no Straupes vien, bet arī no blakus pagastiem un pilsētām. Vienmēr ir prieks redzēt jaunas sejas.

Kopā sanākam katru piekdienas vakaru, pārrunājot dažādus sabiedrībā aktuālus tematus, nododoties Bībeles studijām, kā arī vienkārši labi pavadot laiku.

Dieva darbs pie mums tiešām ir jūtams. Ne tikai priecīgajos brīžos - slavējot uzvarās, bet arī pie katras asaras, vētras un sāpošas sirds.

Draudzes jaunieši labprāt dodas uz citu organizētiem jauniešu pasākumiem (pāris reizes gadā), piemēram, History Makers konferences.

Jaunieši, kuriem patīk smieties, spēlēt galdaspēles, draudzēties un kopā piedzīvot Dievu.

Jaunieši ir liecinieki tam, cik ļoti izmainās dzīve, to pilnībā uzticot Jēzum. Neatņemama jauniešu dzīves sastāvdaļa ir sadraudzība, kas notiek arī ārpus jauniešu vakariem.

?
Un kur ir manas draudzes stāsts?

Padod mums ziņu, ja vēlies pastāstīt par aktīvo kalpošanu savā draudzē!

Šobrīd luterāņu draudzēm ir visplašākais tīkls Latvijā, ar lielāko draudžu skaitu - 288 draudzes, taču no šīm draudzēm tikai ~20 draudzēs šobrīd notiek jauniešu kalpošana.

Lai arī jauniešu kalpošanu šobrīd nav daudz, aktīvās aug un aicina atsaukties ikvienu, kurš vēlas pievienoties kristīgajai ģimenei, saņemt atbalstu, jaunus draugus un ir gatavs kalpot Dievam un sev tuvākajiem.