top of page
Purple box.jpg
2020. gada 1. jūlijs
Neretas draudzes jauniešu stāsts

Neretas draudzē notiek kalpošana gan ar pusaudžiem, kas ir vecumā no 10-15 gadiem, gan ar jauniešiem, kur vecums ir 15 un vairāk gadi. Pusaudžu grupiņa ierastajā kārtībā tiekas 2 reizes mēnesī, bet jaunieši - reizi mēnesī uz jauniešu vakaru. Parasti tās ir tikšanās ar cilvēkiem, kuri ir kristieši un ticību praktizē ikdienā.
Papildus nodarbībām jaunieši aktīvi iesaistās draudzes dzīvē - ik gadu piedalās labdarības piparkūku cepšanā, kalpo draudzē ar saviem muzikālajiem talantiem, palīdz vadīt svētdienas skolas nodarbības mazākiem bērniem, vada ekskursijas baznīcā, piedalās Baznīcu nakts pasākuma rīkošanā savā draudzē, kā arī aktīvi iesaistās talkās.

Jaunieši arī ir atvērti draudzībai ar citām draudzēm. Vēl pavisam nesen Neretas draudzē ciemojās Jēzus draudzes jaunieši, kur visiem jauniešiem bija iespēja būt kopā, runāties, spēlēt spēles utt.
Neretas draudzes jaunieši arī draudzējas ar projektu Sava Daba.


Neretas evaņģēliski luteriskā baznīca

Neretas evaņģēliski luteriskā baznīca
Purple box.jpg


Neretas evaņģēliski luteriskā baznīca

Rīgas iela 3, Nereta, Neretas pagasts, LV-5118, Latvia

Vadītājs/a

Dita Pavloviča

Kontakti

+371 29402294

E-pasts

bottom of page