top of page
Purple box.jpg
2020. gada 12. jūlijs
Sv. Bērtuļa draudzes jauniešu stāsts

Jauniešu darbu un prieku būt ar jauniešiem šajā draudzē ir uzņēmusies Iveta Auniņa.
Šobrīd jaunieši, ar kuriem Ivetai ir personīgs kontakts, ir no dažādām dzīvesvietām - no Rūjienas novada (3 meitenes), Naukšēnu novada (1 puisis, 2 meitenes), Valmieras (2 meitenes) un Siguldas (1 puisis). Jauniešu vecumi arī dažādi - no 11 līdz pat 19 gadiem. Jaunieši vecāki un/vai vecvecāki ir šīs draudzes locekļi, tāpēc paši jaunieši nāk no tik dažādām dzīvesvietām.

Jauniešu vakari Rūjienā šobrīd nenotiek, bet iespēju robežās bērnu un jauniešu aktivitātes tiek iekļautas kopīgajos draudzes pasākumos (Baznīcu nakts, nometnes u.tml.). Vēl Rūjienas Bērtuļu draudzes jaunieši labprāt dodas uz citu organizētiem jauniešu pasākumiem (pāris reizes gadā), piemēram, History Makers konferences, tāpat jaunieši ir ciemojušies pie Rīgas Pāvila draudzes jauniešiem.
Pirms vairākiem gadiem Rūjienas draudzē notika arī jauniešu vakari reizi mēnesī, bet diemžēl aktivitāte un apmeklētība nebija diez ko liela - parasti tie bija 2 - 3 jaunieši. Tāpēc šobrīd jauniešu aktivitātes netiek organizētas regulāri.
Katrā ziņā, kā saka pati Iveta: "Esmu gatava organizēt jauniešu pasākumus, koordinēt jauniešu darbu vai kā citādi palīdzēt, ja ir tāda nepieciešamība!" Vai tas nav brīnišķīgi?

Ja ir interese kādam tuvumā esošam jaunietim pievienoties šai Rūjienas draudzes grupiņai vai arī vēlaties kopā uzrīkot, kādu pasākumu ar šīs draudzes un citu draudžu jauniešiem, droši rakstiet mums vai sazinieties pa tiešo ar Ivetu - neviena iniciatīva netiks noraidīta!

Rūjienas Sv. Bērtuļa draudze
Rūjienas Sv. Bērtuļa draudze
Purple box.jpg

Rūjienas Sv. Bērtuļa draudze

Rīgas iela 32, Rūjiena, Rūjienas pilsēta, LV-4240, Latvia

Vadītājs/a

Kontakti

E-pasts

bottom of page