top of page
Purple box.jpg
2020. gada 14. jūnijs
Saldus Kristīgo jauniešu stāsts

"Jaunieši, kuriem patīk smieties, spēlēt galdaspēles, draudzēties un kopā piedzīvo Dievu - tā varētu raksturot Saldus jauniešus, kuri kopā ir gan piektdienas vakaros, gan arī citos brīžos sanāk kopā jau vairāk nekā 17 gadus.
Pašā sākumā mēs bijām Saldus Sv.Jāņa ev. lut. draudzes jaunieši, bet, tā kā nāca jaunieši arī no citām draudzēm, tad jau 2008. gadā kļuvām par SKJ (Saldus Kristīgie jaunieši). Jauniešu vadītāji laika gaitā ir mainījušies, un šajā gadā Saldus jauniešus vada komanda – Andris, Ieva un Renāte.

Jauniešu vakaros slavējam, lasām Vārdu, pārdomājam dažādas tēmas, diskutējam un pavadām vakaru sadraudzībā. Kopā ar Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešiem veidojam sadraudzības vakarus, svinam kopā dažādus svētkus, piemēram, par tradīciju jau ir kļuvusi kopīga Jaungada sagaidīšana, kā arī piparkūku cepšana pirms Ziemassvētkiem. Ejam pārgājienos, piedalāmies History Makers konforencēs, LELB jauniešu, Sv. Gregora izglītības centra un dažādu draudžu veidotos pasākumos un dievkalpojumos.
Esam aktīvi arī soc. tīklos Instagram @saldusvakari un Facebook Saldus Kristīgie Jaunieši.

Esam ļoti pateicīgi, ka Saldū jauniešiem ir iespēja būt kopā, un vienmēr esam atvērti sadraudzībai arī ar citu draudžu jauniešiem!" Tā saka viena no jauniešu vadītājām Renāte.


Saldus Kristīgie jaunieši
Saldus Kristīgie jaunieši
Purple box.jpg

Saldus Kristīgie jaunieši

Skrundas iela 25C, Saldus, Saldus pilsēta, LV-3801, Latvia

Vadītājs/a

-

Kontakti

-

E-pasts

bottom of page