top of page
Logo-web-black-800x800.png
Asset 3@3x.png

Par mums

Jauniešu Vēstniecība, kā vadošais LELB (Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca) Jauniešu nozares projekts, savu darbību uzsāka 2020. gada sākumā ar mērķi atbalstīt un veicināt izaugsmi esošajām un topošajām LELB draudžu jauniešu kalpošanām visā Latvijā.

Mēs atveram jauniešiem iespēju sasniegt savu potenciālu ar dažādu resursu un aktivitāšu palīdzību, piedāvājam atbalstu, kas veicinātu augšanu, mācīšanos un jaunu kalpošanu attīstīšanu viņu draudzēs vai vietās, kur viņi ikdienā uzturas.

 

LELB Jauniešu nozare Latvijā darbojas jau vairā kā 15 gadus un kopš 2010. gada ir aktīvi darbojusies LELB Jauniešu centrā Rīgā, taču ir pienācis laiks atvērt iespējas arī citām Latvijas pilsētām un apdzīvotām vietām, lai aizsniegtu arvien lielāku sabiedrības daļu.

Šajā mājaslapā tu vari vairāk iepazīties ar mūsu darbību un to kā mēs ietekmējam LELB jaunatni visā Latvijā.

“Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; un tas spīd visiem, kas ir namā.

Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

 

Mt. 5:14-16

Jauniešu Vēstniecības uzdevumi

 

 1. Ekipēt esošās jauniešu darba kalpotājus/līderus veiksmīga jauniešu darba veikšana.

 2. Palīdzēt LELB draudzēm kļūt saprotamākām, atvērtākām un pieejamākām jauniešiem.

  • Darbs ar mācītājiem

  • Teoloģija un valoda

  • Publicitāte/soctīkli

 3. Veicināt jauniešu iesaisti draudzēs.

Jauniešu Vēstniecības lomas

 

 • Pārstāvēt LELB intereses, vērtības un likumdošanu Latvijas un ārvalstu jauniešu vidū;

 • Pārstāvēt LELB jauniešus un viņu intereses attiecībā pret baznīcu;

 • Aizsargāt jauniešu intereses, pieņemot lēmumus LELB attīstībā un turpmākā rīcībā;

 • Būt runas cilvēkam, kad tas nepieciešams;

 • Veicināt draudzīgas attiecības starp LELB un jauniešiem, kas jau ir vai būs potenciālie draudžu locekļi;

 • Veicināt sadarbību starp LELB un jauniešiem, kā rezultātā attīstot garīgo, intelektuālo, ekonomisko, kulturālo un sociālo izaugsmi.

Kāpēc pastāv Jauniešu Vēstniecība?

 

Jauniešu Vēstniecība pastāv, lai atbalstītu esošos un topošos jauniešu līderus, radot platformu ar daudzveidīgiem resursiem izaugsmei.

 

Resursi:

 • Kontakti, cilvēki, informācijas datubāze;

 • Telpas, tehnika, finanšu resursi, materiāli;

 • Apmācības, nodarbības, lekcijas, semināri, meistarklases, iedrošinājums, padoms.

bottom of page