222275389_734269100618098_8203011548094600180_n.jpg

Celsimies un celsim

 

Izaugsmes un iedvesmas projekts ar mērķi iesaistīt jauniešus aktivitātēs, kas palīdz attīstīt dažādas prasmes, veicināt savstarpējo sadarbību un piederību jauniešu vidū un samazināt Covid-19 radīto negatīvo seku ietekmi. 

Projekta mērķis ir palīdzēt jauniešiem Covid-19 seku likvidēšanā, iesaistot jauniešus satura (podkāstu) veidošanā, veicinot savstarpēju sadarbību (individuālais, grupu un brīvprātīgais darbs), kā arī, attīstot prasmes un zināšanas, tādējādi ceļot jauniešu labklājību, pašapziņu, veidojot piederības sajūtu un saliedējot, kā arī kvalitatīvi pavadot brīvo laiku. Viena no prioritātēm ir saturu padarīt pieejamu un aizsniegt jauniešus arī reģionu vidū. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

_vienkarss_bez_laukuma_rgb_v_lv-39_0.png
valstsjaunatnesprogramma-logo_krasains.png

Seko aktivitātēm projekta Facebook lapā